Docházka + ceník

Celodenní docházka: cena
1 měsíc   4.000 Kč
10 dnů   2.500 Kč
docházka 1-9 dnů      300 Kč/den

 

Dopolední docházka: cena
1 měsíc (odchod domů před obědem, nejpozději v 11:45 h)   2.500 Kč
1 měsíc (odchod domů po obědě ve 12:45 h)   3.000 Kč
10 dnů (odchod domů před obědem, nejpozději v 11:45 h)   2.000 Kč
10 dnů (odchod domů po obědě ve 12:45 h)   2.250 Kč
docházka 1-9 dopolední      250 Kč/den

   

Jedná se o cenu za školkovné, cena obědů není zahrnuta.

Cena jednoho obědu je 45 Kč.

Platí se vždy do 5. dne v měsíci na týž měsíc po zaslání e-mailu

s vypočítanou platbou.

Pokud je dítě nemocné, nebo z jiného důvodu školku nenavštěvuje,

má nárok na náhradu pouze v tomto případě:

• Děti s celoměsíční celodenní docházkou mají nárok na vrácení

pouze stravného za řádně omluvené dny (dítě je omluveno do

18:00 hodin dne předešlého). Školkovné za zameškané dny se

nevrací.

• Děti s dopolední celoměsíční docházkou mají nárok na náhradu

max. 4 dopolední a to prodloužením 4 dopolední na celodenní.

• Děti s částečnou docházkou mají nárok na náhradu max. 3 dnů

v témže měsíci, nebo měsíci následujícím nad rámec jejich

docházky.