Potom si s Verčou zazpívali...

Potom si s Verčou zazpívali...