Místo, kam se děti rády vrací...

Dětská skupina Hlaveneček

Hlavenec 82
294 74
Mob.: 724876439
hlavenecek@gmail.com

Jak nás vnímají naši malí kamarádi a jejich rodiče?

Jak probíhá běžný den v Hlavenečku?

Co se děti učí a jak tráví každodenní
chvilky v přírodě?

Možná to nejlépe vystihnou právě rodiče
dětí, které naši školku navštěvují...


Maminka Sárinky:

"Školička je báječná! Tety úžasné, je na nich vidět, že je práce s dětmi baví a dělají to rády. Mně i Sárince se líbí každodenní pestrý program, už se nám doma kupí krásné výrobky. Největším oceněním pro všechny, kdo se o děti starají, může být Sárinčina otázka každé ráno: Kdy už půjdeme do školky? :-)

Děkujeme
všem!!"


Maminka Ondráška:

"Proč jsme s Hlavenečkem spokojení? Když jsem školku viděla poprvé, připadalo mi, že je maličká a že je v ní málo hraček oproti státní školce, kterou jsme znali od staršího syna. Dneska už vím proč! Protože zatímco ve státní školce učitelky působí spíš jako dozor nad hrajícími si dětmi (což ani jinak není možné při počtu 20 a více dětí na jednu učitelku), a proto potřebují hodně hraček, v Hlavenečku je to jiné - děti si tam také hrají, ale není to jejich hlavní náplní. Ony se tam totiž rozvíjejí - paní učitelky k ním mají individuální přístup, mohou si dovolit s nimi malovat vodovkami, prstovými barvami, učit děti stříhat nůžkami, hrají si divadlo atd. Když vedu syna do Hlavenečku, je mi jako bych ho dávala
někomu známému do rodiny. Někomu, komu věřím a vím, že o něj bude dobře postaráno.
Někomu, ke komu se syn rád vrací."


Maminka Péti:

"Už kolikrát jsem Vám všem v Hlavenečku  chtěla moc poděkovat "za to, že jste".  Děkuji za Váš individuální, rodinný přístup k dětem. Za Vaši dobrou a kvalitní práci s nimi. Za to, že máte keramiku (tvůrčí rozvoj). Za to, že jste každý den na procházce - báječné nápady vytvořených místeček - U Zajíce, U Čarodějnice, Ke Krmelci. Za dobrou předškolní přípravu, které si všimla i paní doktorka na 5-ti leté prohlídce. Za logopedii a první anglická slovíčka. Prostě za vše, co děláte pro naše děti.

Také bych chtěla poděkovat Vaší obci a vedení obce, že umožnili vznik Hlavenečku, že Vás podporují a tím podporují to nejdůležitější, co máme a to jsou naše děti..."