Náš profil

VERONIKA MATULOVÁ


PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ:

 • Studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor učitelství pro 1. st. ZŠ
 • Specializace hudební výchova
 • Středoškolské vzdělání s maturitou, Gymnázium Jaroměř
 • Kurzy kritického myšlení (jak motivovat děti ke čtení a učení, práce s knihou a textem, hravá forma učení)
 • ZUŠ – 12 let hry na klavír, 2 cykly

JAZYKY:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška)

PRAXE V OBORU:

 • 5 let padagogická praxe na fakultní ZŠ Slovenská na Vinohradech, 1.-5. ročník (zkušenosti s přípravou tématických plánů)
 • 2 roky padagogická praxe 3. a 4. ročník ZŠ (ZŠ malotřídního typu, výuka dvou ročníků souběžně.)
 • 5 let lektorská praxe v soukromém studiu  Žofka jako lektorka hudebně-pohybového ateliéru pro předškolní děti
 • 4 roky soukromé hodiny hry na klavír

 

LJUBA PELZOVÁ

 

VZDĚLÁNÍ:

 • Střední pedagogická škola obor vychovatelství, maturita 1974
 • Střední pedagogická škola obor učitelství, maturita 1976
 • Výuční list obor prodavač potravinářského zboží 1986
 • Vysvědčení o pedagogické způsobilosti na UK 1989

JAZYKY:

 • Ruský jazyk (maturitní zkouška)
 • Anglický jazyk aktivně (zkoušky v OSN v NYC)

PRAXE:

 •           1974  Vychovatelka na ZŠ v Táboře
 • 1975 - 1976  Učitelka v MŠ v Počátkách
 • 1976 - 1978  Mateřská dovolená
 • 1978 - 1985  Učitelka v MŠ na Praze 8
 • 1985 - 1987  Vychovatelka v Zelenině Praha
 • 1987 - 1990  Mistrová odborné výchovy v Zelenině Praha
 • 1990 - 2002  Podnikatelka (spolumajitelka velkoobchodu s textilem)
 • 2002 - 2006  Pobyt s manželem v NYC, ten pracoval na ambasádě jako vojenský poradce velvyslance pro OSN. Vedla jsem účetnictví
 • 2009 - 2013  Vedoucí mateřského centra Hlaveneček v obci Hlavenec