Místo, kam se děti rády vrací...

Dětská skupina Hlaveneček

Hlavenec 82
294 74
Mob.: 724876439
hlavenecek@gmail.com

Náš profil

Bc.Veronika Matulová


PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ:

 • Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro MŠ, bakalářské studium
 • Současně studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor navazují magisterské studium předškolní pedagogiky
 • Specializace hudební a dramatická výchova
 • Středoškolské vzdělání s maturitou, Gymnázium Jaroměř
 • Kurzy kritického myšlení (jak motivovat děti ke čtení a učení, práce s knihou a textem, hravá forma učení)
 • ZUŠ – 12 let hry na klavír, 2 cykly

JAZYKY:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška)

PRAXE V OBORU:

 • 5 let padagogická praxe na fakultní ZŠ Slovenská na Vinohradech, 1.-5. ročník (zkušenosti s přípravou tématických plánů)
 • 2 roky padagogická praxe 3. a 4. ročník ZŠ (ZŠ malotřídního typu, výuka dvou ročníků souběžně.)
 • 5 let lektorská praxe v soukromém studiu  Žofka jako lektorka hudebně-pohybového ateliéru pro předškolní děti
 • 4 roky soukromé hodiny hry na klavír
 • 6 let  působí jako učitelka v DC Hlaveneček

 

Adéla Šimková, DiS.

VZDĚLÁNÍ:

 • Profesionální chůva - absolvování kurzu - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Střední průmyslová škola oděvní - maturitní zkouška
 • Vyšší odborná škola oděvního návrhářství - absolutorium
JAZYKY:
 • Anglický jazyk (maturitní zkouška + absolutorium z Aj) + pracovně komunikace v Aj

PRAXE V OBORU:

 • DC Hlaveneček - výpomoc s dětmi v dětském centru - výtvarné a ruční práce, práce s dětmi 
 • Obec Hlavenec - DS Hlaveneček - profesionální chůva a učitelka
 
Bc. Pavla Formánková, DiS.

PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ:

 • Absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolutorium
 • Absolventka Univerzity Jana Ámose Komenského, obor speciální pedagogika-vychovatelství
 • ZUŠ - 3 roky hra na zobcovou flétnu

VZDĚLÁNÍ:

 • SOŠ pro administrativu EU

JAZYK:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška, absolutorium)

PRAXE V OBORU:

 • od roku 2021 jako učitelka v DS Hlaveneček 
 • od roku 2019 na mateřské dovolené
 • 3 roky učitelka v pražské MŠ (z toho 2 roky jako zástupkyně ředitelky)
 • DPP v rámci funkce zástupkyně ředitelky MŠ v Praze - členka pracovní skupiny pro předčtenářskou a předmatematickou gramotnost
 • učitelka-Příměstské tábory Hlaveneček
 • 2 roky jako výpomoc s dětmi v DS Hlaveneček-Logopedická prevence
 • 5 let učitelka v MŠ Čelákovice
 • 7 let chůva v jedné rodině (2 děti)

ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE:

 • Kreativní tvoření
 • Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku
 • Aktuální stav školské legislativy
 • Agrese a agresivita u dětí
 • Vývoj řeči a komunikace u dětí
 • Cvičíme taj-či s dětmi
 • Komunikace s rodiči v problémových situacích
 • Logopedická prevence v MŠ
 • Tradiční hračka z textilu