Náš profil

Bc.VERONIKA MATULOVÁ


PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ:

 

 • Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro MŠ, bakalářské studium
 • Současně studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor navazují magisterské studium předškolní pedagogiky
 • Specializace hudební a dramatická výchova
 • Středoškolské vzdělání s maturitou, Gymnázium Jaroměř
 • Kurzy kritického myšlení (jak motivovat děti ke čtení a učení, práce s knihou a textem, hravá forma učení)
 • ZUŠ – 12 let hry na klavír, 2 cykly

JAZYKY:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška)

PRAXE V OBORU:

 • 5 let padagogická praxe na fakultní ZŠ Slovenská na Vinohradech, 1.-5. ročník (zkušenosti s přípravou tématických plánů)
 • 2 roky padagogická praxe 3. a 4. ročník ZŠ (ZŠ malotřídního typu, výuka dvou ročníků souběžně.)
 • 5 let lektorská praxe v soukromém studiu  Žofka jako lektorka hudebně-pohybového ateliéru pro předškolní děti
 • 4 roky soukromé hodiny hry na klavír
 • 6 let  působí jako učitelka v DC Hlaveneček

 

ADÉLA ŠIMKOVÁ, DiS.

 

VZDĚLÁNÍ:

 • Profesionální chůva - absolvování kurzu - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Střední průmyslová škola oděvní - maturitní zkouška
 • Vyšší odborná škola oděvního návrhářství - absolutorium
 

JAZYKY:

 • Anglický jazyk (maturitní zkouška + absolutorium z Aj) + pracovně komunikace v Aj

PRAXE V OBORU:

 • DC Hlaveneček - výpomoc s dětmi v dětském centru - výtvarné a ruční práce, práce s dětmi 
 • Obec Hlavenec - DS Hlaveneček - profesionální chůva a učitelka