Místo, kam se děti rády vrací...

Dětská skupina Hlaveneček

Hlavenec 82
294 74
Mob.: 724876439
hlavenecek@gmail.com

Náš záměr

Chceme dětem nabídnout příjemné, rodinné prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a přirozeně. Snáze se tak začlení do kolektivu dětí, budou se učit novým věcem a zvládnou pro ně tak velkou změnu, jako je přechod z rodinné péče, do péče školičky. Naším pestrým programem, zaměřeným na hudebně-pohybové, výtvarné, motorické a jazykové dovednosti, chceme zaručit přirozený vývoj dítěte před nástupem do školy. Samozřejmostí jsou základní hygienické a sociální návyky. V malém počtu dětí, který naše školička nabízí, jsme schopni přihlédnout k individuálním potřebám každého dítěte.