Místo, kam se děti rády vrací...

Dětská skupina Hlaveneček

Hlavenec 82
294 74
Mob.: 724876439
hlavenecek@gmail.com

Ukázkový harmonogram dne

7:00-8:30        Příchod dětí do školky, volná hra

8:30-9:00        Hudebně-pohybová výchova

(Děti se učí nové písničky za doprovodu klavíru, učí se poznávat a hrát na Orffovy hudební nástroje. Písničky doprovázejí rytmicky a pohybově. Pomocí obrázků se seznamují se základními hudebními značkami.

9:00-9:30        Výtvarná dílnička (keramická dílnička)

 (Děti kreslí, malují, vystřihují, lepí, navlékají korálky. Pomocí různých technik procvičují jemnou motoriku.)

9:30-10:00      Hraní s jazykem (logopedická cvičení, hraní s angličtinou)

(Děti hravou formou procvičují mluvení, učí se říkanky a  básničky. Pokud budou mít rodiče zájem, seznámíme děti s prvními anglickými slovíčky pomocí obrázků a písniček.)

10:00-10:30    Hygiena + dopolední svačinka

10:30-12:00    Pobyt venku

           (Vycházky do blízkého okolí spojené s poznáváním přírody.)

12:00-12:30    Hygiena + oběd

13:00-14:30    Čtení pohádek, odpočinek dětí

14:30-15:00    Odpolední svačinka, volná hra

15:00-16:30    Pobyt venku, odchod dětí domů